Let’s travel together.

สินเชื่อออนไลน์ เเรบบิดเเคชให้กู้สูงสุด 100,000 บาท

881

รอลุ้นกันเลย! บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบ #ปรับลดเงินสมทบ เหลือ 3%  เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 65 เป็นการช่วยลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

เตรียมเสนอ ครม. ในสัปดาห์หน้า  ผลของการลดส่งเงินสมทบจะไม่กระทบต่อกองทุนชราภาพ แต่จะมีผลต่อเม็ดเงินของกองทุนประกันสังคมที่จะใช้ไปลงทุน

รัฐบาลได้ออกมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 36.32 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 22,902.04 ล้านบาท จำแนกการใช้จ่ายเป็น

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 12.06 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 2,402.30 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ผู้ใช้สิทธิ 860,550 คน ยอดใช้จ่ายสะสม 171.08 ล้านบาท

ส่วนโครงการคนละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิ รวมทั้งสิ้น 23.40 ล้านคน จากเดิมที่มีผู้มีสิทธิลงทะเบียนเดิมกว่า 26 ล้านคน มียอดใช้จ่ายรวม 20,328.66 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 10,303.95 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 10,024.71 ล้านบาท

“ขณะนี้ผู้ที่มีสิทธิเดิมยังลงทะเบียนไม่ครบ ทำให้สิทธิคนละครึ่ง ยังคงเหลือ 3.07 ล้านราย ซึ่งนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้สั่งการให้นำสิทธิโครงการคนละครึ่งที่คงเหลือ มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง ส่วนรายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง”

บริการสินเชื่อแบบเดิม โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำภายใต้กระบวนการทั้งหมดผ่านดิจิทัลอย่างแท้จริง มีความเชื่อถือได้และปลอดภัยสูงสุด

บริการสินเชื่อของ “แรบบิท แคช” นั้นได้ถูกออกแบบให้ขั้นตอนการสมัครจนกระทั่งได้รับอนุมัติสินเชื่อนั้นผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยแรบบิท แคชวางแผนใช้ Alternative Data หรือข้อมูลทางเลือกที่แสดงถึง Digital Footprint และ Behavioral Footprint ต่างๆ ของผู้บริโภคมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน เนื่องจากแรบบิท แคช เป็นบริษัทในเครือบีทีเอส ซึ่งมีธุรกิจในกลุ่มมากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายที่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อภายใต้การได้รับความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การขนส่ง การประกัน การซื้อสินค้าหรือบริการ หรือการแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ด เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันจะทำให้เราสามารถมองเห็นลูกค้าในมุมที่แตกต่าง และประเมินลูกค้าได้ในหลายมิติ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไปสามารถได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแรบบิท แคชได้ง่ายขึ้น

ads

แรบบิท แคชได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการออกแบบระบบการให้สินเชื่อดิจิทัลให้ง่ายและสะดวกสำหรับผู้บริโภค มีระบบการยืนยันตัวตนและพิสูจน์ตัวตนผ่านดิจิทัล สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ได้ทุกธนาคารแบบเรียลไทม์ และวางแผนที่จะเปิดให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของแรบบิท แคชได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในเบื้องต้น จะนำเสนอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ สินเชื่อนาโน ควบคู่ไปกับสินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อ Pay Day Loan สินเชื่อผ่อนชำระ Buy Now, Pay Later โดยสินเชื่อประเภทอื่นๆ จะออกมาให้บริการในไตรมาสถัดไป

โดยในระยะแรก แรบบิท แคช ได้พัฒนาโมเดลการให้สินเชื่อดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ในการทดลองนำเสนอสินเชื่อเพื่อลูกค้าคนพิเศษที่มีอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษให้กลุ่มลูกค้าของเคอรี่ เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะคัดเลือกจากกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ที่เป็นสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ ที่มีประวัติในการจัดส่งสินค้าพัสดุกับทางเคอรี่เป็นประจำ โดยทางบริษัทจะทำการประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้ากลุ่มแรกนี้เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเงื่อนไขการให้สินเชื่อก่อนจะออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าของเคอรี่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ในอนาคต

นอกจากนี้ แรบบิท แคช และเคอรี่ เอ็กซ์เพรสยังมีการวางกลยุทธ์ร่วมกันในการนำเสนอสินเชื่อและบริการอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ของแรบบิท แคช ให้ลูกค้าของเคอรี่ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ลูกค้าของเคอรี่อนุญาตให้นำข้อมูลมาใช้ได้ เพื่อทำให้ลูกค้าของเคอรี่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วผ่านทางโมบาย แอปพลิเคชัน ทั้งของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และแรบบิท แคชด้วย

ทางด้านความร่วมมือกับฮิวแมนิก้านั้น แรบบิท แคช วางแผนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโดยความสมัครใจ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยทั่วไป ให้พนักงานของบริษัทที่ใช้บริการ HR Solutions ของกลุ่มฮิวแมนิก้า เฉพาะในกรณีที่บริษัทเหล่านั้นต้องการพิจารณาให้สินเชื่อสวัสดิการนี้เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทมอบให้พนักงานของตนนอกเหนือจากสวัสดิการอื่นๆ ของนายจ้างเท่านั้น โดยข้อมูลของพนักงานแต่ละคนที่จะนำมาใช้ได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการยินยอมจากพนักงานคนนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตอนนี้ได้เริ่มทดลองการให้สินเชื่อกับพนักงานของฮิวแมนิก้า และพนักงานในเครือของบีทีเอส กรุ๊ปก่อน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคอรี่เอ็กซ์เพรส ซึ่งมีฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านคน ลูกค้าจำนวนมากเป็นผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ เรามองว่าลูกค้ากลุ่มนี้ในบางส่วนอาจมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือการจัดการสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว ดังนั้น แรบบิท แคชจึงเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มาตอบโจทย์ให้ลูกค้าของเรา ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดี และต่อยอดการบริการ ด้วยขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย ไม่ต้องส่งเอกสารยุ่งยาก โดยการขอสินเชื่อนั้นสามารถทำได้โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้บริการกับเคอรี่ภายใต้ความยินยอมของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการส่งพัสดุ มูลค่าการส่งพัสดุ ค่าบริการ รูปแบบการเรียกเก็บเงินจากผู้รับสินค้า ระยะเวลาการใช้บริการกับเคอรี่ หรือประเภทของสมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้แรบบิท แคช ทำความเข้าใจกับลูกค้าได้มากขึ้น และนำไปใช้ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อได้อย่างเหมาะสม ยิ่งลูกค้าที่มีประวัติการใช้บริการกับเคอรี่เป็นประจำ จะทำให้มีข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับพิจารณาสินเชื่อด้วยวงเงินสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ เคอรี่ยังมีแผนการตลาดที่วางร่วมกับทางแรบบิท แคช ที่จะนำเสนอให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มของเราในอนาคตอันใกล้นี้”

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ฮิวแมนิก้า ร่วมมือกับแรบบิท แคช เพื่อนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan ให้บริษัทที่เป็นลูกค้าของฮิวแมนิก้า ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลทั่วไป ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่นายจ้างสามารถมอบให้ลูกจ้างนอกเหนือจากสวัสดิการด้านสุขภาพหรือการดูแลความเป็นอยู่ด้านอื่นๆ ของพนักงานได้ โดยเมื่อต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา เราได้ริเริ่มเป็นบริษัทแรกที่ให้สินเชื่อสวัสดิการพิเศษของแรบบิทแคชกับพนักงานของฮิวแมนิก้าเอง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเนื่องจากขั้นตอนการสมัครนั้นง่ายและ
รวดเร็วมาก และตอบโจทย์คนที่ต้องการสภาพคล่องเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เราจำเป็นต้องขอความยินยอมจากบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อสวัสดิการกับเรา รวมถึงพนักงานของบริษัทก่อนที่จะมีการใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้กับพนักงานได้”

นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการบริหารและประธานฝ่ายการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ อิออนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแรบบิท กรุ๊ปมาตั้งแต่ปี 2558 ล่าสุด เรามองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล จึงร่วมลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แรบบิท แคชเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยเราสามารถนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนการเติบโต รวมถึงการให้แหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม AEON Financial Service ประเทศญี่ปุ่นและให้บริการด้านการดำเนินงานบางส่วนให้กับแรบบิท แคช”

“แรบบิท แคช มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนสังคมไทย พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการรายย่อย และคนไทยทุกคนให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยตั้งเป้าในการให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัลแก่บุคคลทั่วไปภายในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กลูกค้าได้ไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาทในปีแรก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้ธุรกิจรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้าที่ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุน รวมถึงผู้ที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ในการสมัครขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป” น.ส.รัชนี กล่าวสรุป

ใกล้เคียง