Let’s travel together.

สินเชื่ออิ่มใจออมสินให้ยืม วงเงิน 100,000

11,024

เปิดให้อีกรอบ! โครงการ #คนละครึ่ง เฟส 5

เตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ รอบที่แล้วไม่ทัน รอบนี้ต้องไม่พลาด เนื่องจากมีผู้ไม่ใช้สิทธิครั้งแรกก่อนวันที่ 14 ก.ย. 65 กว่า 3.07 ล้านราย สิทธินั้นจึงนำมาเปิดให้ลงอีกรอบ รอลงกันได้เลย

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน “ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

1. เข้าสู่เว็บไซต์  “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “คลิกที่นี่”

2. จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

เลขประจำตัวประชาชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

จากนั้นคลิกคำว่า “ตรวจสอบข้อมูล”

จุดเด่นสินเชื่ออิ่มใจ

– เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ของกิจการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

รายละเอียดสินเชื่อและวงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกตามรูปแบบร้านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันรูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม

หมายเหตุ กรณีภาพถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

อัตราดอกเบี้ย

ads

– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี Effective Rate

ระยะเวลาในการชำระเงินคืน

– ให้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

หลักประกันในการขอเงินกู้

– ไม่ใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

– ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ การสินเชื่อ

วงเงินรวมโครงการ

– 2,000 ล้านบาท

 

รายละเอียดการสมัคร/คุณสมบัติ

– ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

– มีบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

– เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร

– บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

– อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

– ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

– มีที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการแน่นอน

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการ ธนาคารออมสิน

ช่องทางในการให้บริการสินเชื่อ

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเวปไซต์ gsb.or.th หรือ ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ใกล้เคียง