Let’s travel together.

ไทยพาณิชย์ เปิดลงทะเบียนสินเชื่อวงเงิน 100,000 บาท

5,208

รีบไปสมัครกันเลย MEA Point เพื่อสะสมคะแนนแล้วนำไปแลก ส่วนลดค่าไฟ โดย การไฟฟ้านครหลวง ช่วงนี้ค่าไฟแพงจนลมจับ ต้องหาอะไรมาช่วยแบ่งเบาสักนิด โดยสมัครครั้งแรก รับทันที 500 คะแนน และสมัครขอรับบิลออนไลน์ e-Bill รับเพิ่มอีก 500 คะแนน รวมเป็น 1,000 คะแนน ได้ส่วนลดเลย 100 บาท คุ้มจัด ต้องรีบไปสมัครแล้ว


ขั้นตอนการสมัคร
– สมัครทาง  สมัครที่นี่ “เลือก MEA Point”
– กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
– รอรับ E-mail และ SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
– ลงทะเบียนสะสมคะแนน พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรประชาชน หรือ Passport
– กรอกหมายเลขเครื่องวัดฯ และบัญชีแสดงสัญญา
เงื่อนไขการสมัคร
– สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 , 1.2 และ 1.3
– ต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ เท่านั้น หมายเลขบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียน
ได้หลายเครื่องวัดฯ
– พอยท์มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับ

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผลการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีกำหนดรอบดังนี้

ลงทะเบียน 5 – 8 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565
ลงทะเบียน 9 – 15 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ลงทะเบียน 16 – 22 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
ลงทะเบียน 23 – 29 กันยายน 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565
ลงทะเบียน 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
ลงทะเบียน 7 – 13 ตุลาคม 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565
ลงทะเบียน 14 – 19 ตุลาคม 2565 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

ยังมีเรื่องที่ประชาชนเข้าใจผิด?

กระทรวงการคลัง ระบุว่า ประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในเเรื่องคุณสมบัติ วึ่งสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์ก็มีสิทธิทั้งสามีและภรรยา ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวจะได้เพียงหนึ่งสิทธิ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ในกรณีที่กรอกข้อมูลผิด ต้องทำอย่างไร?

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หากกรอกข้อมูลและกดยืนยันการลงทะเบียนไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก สิ่งที่ทำได้ก็คือ

รอประกาศผลการตรวจสอบสถานะลงทะเบียน ที่จะประกาศในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป (ตามข้อมูลด้านบน)
หากข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลสมาชิกในครอบครัวที่กรอกไว้ไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะแจ้งว่า “ผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”
ทำการแก้ไขข้อมูล โดยเดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียนแห่งใดก็ได้ เพื่อแจ้งแก้ไขข้อมูล ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
หากตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?
ผู้ลงทะเบียนสามารถ ยื่นอุทธรณ์ ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการ
ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง
กรณีประกาศผลการตรวจสอบสถานะบุคคลแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานของกรมการปกครอง ต้องทำอย่างไร?
กรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

Speedy Loan Top Up วงเงินอนุมัติรวมกับสัญญา Speedy Loan เดิม สูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือสูงสุด 2 ล้านบาท และยังคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก อนุมัติสินเชื่อวงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท มาติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

เลือกซื้อเลย
จุดเด่น

1. สมัครง่ายผ่าน แอป SCB EASY ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เงินก้อนเพิ่มจากวงเงินเดิม สมัครง่าย รู้ผลไอนุมัติไว ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. สมัครง่ายไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

4. วงเงินอนุมัติรวมกับสัญญา Speedy Loan เดิม สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุด 2 ล้านบาท

5. ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 15% ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

6. งวดผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน (เมื่อได้อนุมัติยอดสินเชื่อเริ่มที่ 100,000 บาท ขึ้นไป)

7. รู้ผลอนุมัติและรับเงินก้อนใหญ่ไวสุดภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

8. หลังอนุมัติรับเงินก้อนเข้าบัญชีทันที

9. สามารถเลือกผ่อนชำระเดือนละเท่าๆกัน

ads

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้

– อัตราดอกเบี้บ 15 – 25% ต่อปี หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสัญญา Speedy Loan เดิม

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

– เอกสารหลักฐานแสดงรายได้

– ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี

– ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ อายุสัญญาสิ้นสุดภายในอายุ 60 ปีของผู้สมัคร

– มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารประกอบการกู้

1. เจ้าของธุรกิจ หรือ อาชีพอิสระ

– ใช้ statement ของธนาคารใดก็ได้ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

2. พนักงานประจำ

– ใช้ slip เงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด

3. ธนาคารจะตรวจสอบเอกสารของลูกค้า และแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมล์และ/หรือแอปพลิเคชัน SCB EASY

หมายเหตุ ตัวอย่างการผ่อนชำระสินเชื่อ Speedy Loan Top Up ผ่อนหมื่นละ 490 บาทต่อเดือน คำนวณจากดอกเบี้ย15%ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน สำหรับลูกค้า ที่ผ่อนชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดผ่อนชำระเงินต้น ขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถขอสินเชื่อเพิ่ม โดยรับวงเงินตามจำนวนยอดเงินต้นที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว สามารถสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ใกล้เคียง