Let’s travel together.

KTC สินเชื่อช่วยผ่อน วงเงิน 50,000 บาท

13,858

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เงิน 800 บาท เข้าแล้ว ! รายเก่า-รายใหม่ รีบใช้ครั้งแรกก่อนเสียสิทธิ เช็กเลยภายในวันไหน ?

วันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 5” เปิดให้ประชาชนได้ใช้จ่ายเป็นวันที่ 5 แล้ว โดยประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล คนละ 800 บาท เพื่อใช้จ่ายตามร้านค้าต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ (สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565

ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งที่เป็นผู้ได้รับสิทธิจากเฟส 4 และผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ สามารถเริ่มยืนยันและใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง กระเป๋าเงิน G Wallet ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ และใช้สิทธิคนละครึ่งในการสั่งอาหารผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิของโครงการ หากเป็นรายเก่า จะต้องใช้สิทธิครั้งแรก ภายใน 22.59 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2565 หรือภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิครั้งแรก

 

ส่วนรายใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ หลังวันที่ 1 กันยายน 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร – หนังสือมอบอำนาจ กรอก พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นลงทะเบียน เริ่ม 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มวันแรก วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 สถานที่ลงทะเบียน 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

หรือสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คลิกที่นี่

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐ

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ทองคำสิ่งที่หลายๆคนกำลังต้องการเครื่องประดับที่ล้ำค่าที่สามารถนำมาแลกให้เป็นเงินสดได้เวลาที่ต้องการ การซื้อทองคำไม่ว่าจะชนิดไดๆมาเก็บไว้แล้วขายตอนที่ราคาขึ้นเป็นการได้กำไรอีกช่องทาง

ในตอนนี้ยังมีแอปออมทองแบบต่างๆหรือการออมทองโดยตรงจากร้านซึ่งเรียกว่าเป็นการออมทองอีกรูปแบบหนึ่ง หากอยากผ่อนทองเพื่อซื้อเก็บไว้เราจะใช้บัตรกดเงินสดแบบไหนดี เพราะการซื้อทองเงินสดอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ที่อยากมีทอง

ธนาคารกรุงไทยจึงได้ออกสินเชื่อเงินให้กู้ยืม KTC PROUD ที่สามารถใช้ผ่อนทองได้ ไม่ว่าจะทองคำ ทองคำแท่งหรือสร้อยทองคำ การผ่อนชำระอาจเป็นทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่อนแบบ 0%

คุณสมบัติผู้กู้

ads

– เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

– มีรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป

– หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ล่าสุด

– มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ ติดต่อได้

– มีประสบการณ์ขั้นต่ำ ในการทำงาน 4 เดือน

เอกสารการสมัคร

เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้าหรือทะเบียนภาษี

– สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เฉพาะบริษัท

– สำเนาบัญชีธนาคารผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน

– สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงินเฉพาะของผู้กู้เท่านั้น

 


พนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

– หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน ฉบับจริง

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

– สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

ผ่อนทอง 0% กับร้านค้าทอง

– ผ่อนทอง 0% นานสุด 6 เดือนที่ร้านทอง บางกอกโกลด์ส

– ผ่อนทอง 0% นานสุด 4 เดือนที่ร้านทอง หวังโต๊ะกังเยาวราชทองดี หรือห้างเพชรทองง้วนเซ่งเฮงเยาวราช

บัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่อนชำระได้นานสุด 24 เดือน

ใกล้เคียง