Let’s travel together.

ออมสินปล่อยสินเชื่อ วงเงิน 100,000 บาท

12,235

รู้กันยัง?! “กั๊กที่จอดรถ” ผิด ปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท คนแจ้งได้ส่วนแบ่ง 50%


ริมถนนมีเก้าอี้วางไว้จะจอดรถก็จอดไม่ได้ แอดบอกเลย “กั๊กที่จอดรถริมถนน” แบบนี้คือมีความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยมีโทษปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท

แถมคนแจ้งได้รับส่วนแบ่ง 50% ด้วย ทั้งนี้หากพบเห็นสามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันที หรือแจ้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีอำนาจได้เลยนะ

คนละครึ่งเฟส 6 คลังตอบแล้วจะมีอีกครั้งในช่วงปลายปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่หรือไม่

สำนักข่าว TNN ช่อง 16 รายงานว่า นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ กระทรวงการคลังได้รับนโยบายจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่องของการเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เพื่อดูแลภาระค่าครองชีพ โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมยืนยันว่าไม่กังวลถึงเรื่องงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณของปี 2566 แต่จะต้องดูด้วยว่าจะให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มไหน และจะออกนโยบายช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งยังคงมีเวลาอยู่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีโครงการคนละครึ่งเฟส 6 หรือไม่ เนื่องจากโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการฯ ที่ใช้รักษาระดับกำลังซื้อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่จะต้องใช้เม็ดเงินจาก พรก. กู้เงินฯ เท่านั้น

ทั้งนี้ ช่องทาง หรือแพลตฟอร์มในการดูแลประชาชนเรื่องของค่าครองชีพยังคงมีอยู่ หรือช่องทางยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก หากว่ารัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป ที่หมุนเงินไม่ทัน ไม่ต้องใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท สำหรับคุณสมบัติ รายละเอียด และเงื่อนไขมีดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์
ลงทะเบียนจองสิทธิ สินเชื่อเพื่อคุณได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsbloan4u/

 

ธนาคารออมสิน ได้มีการออกมาตรการ ในการช่วยธุรกิจร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกันไดๆ

 

จุดเด่นสินเชื่ออิ่มใจ

– เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ของกิจการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

รายละเอียดสินเชื่อและวงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกตามรูปแบบร้านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันรูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม

หมายเหตุ กรณีภาพถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

ads

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี Effective Rate

ระยะเวลาในการชำระเงินคืน

– ให้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

หลักประกันในการขอเงินกู้

– ไม่ใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

– ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ การสินเชื่อ

วงเงินรวมโครงการ

– 2,000 ล้านบาท

 

รายละเอียดการสมัคร/คุณสมบัติ

– ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

– มีบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

– เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร

– บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

– อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

– ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

– มีที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการแน่นอน

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการ ธนาคารออมสิน

ช่องทางในการให้บริการสินเชื่อ

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเวปไซต์ gsb.or.th หรือ ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ใกล้เคียง