Let’s travel together.

ไทยพาณิชย์ เปิดลงทะเบียน ยืมได้เลยทันที 100,000 บาท

451

คนละครึ่งเฟส 5 คลังโอนเงิน 800 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง ให้กับผู้มีสิทธิแล้ววันนี้ (1 ก.ย. 65) และเริ่มใช้สิทธิในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

คนละครึ่งเฟส 5 กระทรวงการคลังเริ่มโอนเงิน 800 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กับผู้มีสิทธิที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ววันนี้ (1 ก.ย. 65) โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 65 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อวันต่อคน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งรายเก่า และรายใหม่ หากไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิทันที

วิธีตรวจสอบเงินคนละครึ่งเฟส 5 เข้าแอปฯ เป๋าตัง มีดังนี้

เข้าแอปฯ เป๋าตัง กด G-Wallet
กด Banner คนละครึ่งเฟส 5
ระบบจะแสดงสิทธิคนละครึ่งคงเหลือ พร้อมกับยอดเงินที่จะได้ใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

คนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นวันแรกของโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เกินคนละ 800 บาท โดยรัฐช่วยจ่าย 50% สูงสุดวันละ 150 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2565

ล่าสุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 มีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 แล้วจำนวน 18.30 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย

Speedy Loan Top Up วงเงินอนุมัติรวมกับสัญญา Speedy Loan เดิม สูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือสูงสุด 2 ล้านบาท และยังคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก อนุมัติสินเชื่อวงเงินเริ่มต้นที่ 100,000 บาท มาติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมต่อด้านล่างกันเลย

เลือกซื้อเลย
จุดเด่น

1. สมัครง่ายผ่าน แอป SCB EASY ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เงินก้อนเพิ่มจากวงเงินเดิม สมัครง่าย รู้ผลไอนุมัติไว ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. สมัครง่ายไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

4. วงเงินอนุมัติรวมกับสัญญา Speedy Loan เดิม สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หรือสูงสุด 2 ล้านบาท

5. ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 15% ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

6. งวดผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน (เมื่อได้อนุมัติยอดสินเชื่อเริ่มที่ 100,000 บาท ขึ้นไป)

7. รู้ผลอนุมัติและรับเงินก้อนใหญ่ไวสุดภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

8. หลังอนุมัติรับเงินก้อนเข้าบัญชีทันที

9. สามารถเลือกผ่อนชำระเดือนละเท่าๆกัน

ads

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้

– อัตราดอกเบี้บ 15 – 25% ต่อปี หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสัญญา Speedy Loan เดิม

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

– เอกสารหลักฐานแสดงรายได้

– ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี

– ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ อายุสัญญาสิ้นสุดภายในอายุ 60 ปีของผู้สมัคร

– มีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารประกอบการกู้

1. เจ้าของธุรกิจ หรือ อาชีพอิสระ

– ใช้ statement ของธนาคารใดก็ได้ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

2. พนักงานประจำ

– ใช้ slip เงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด

3. ธนาคารจะตรวจสอบเอกสารของลูกค้า และแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมล์และ/หรือแอปพลิเคชัน SCB EASY

หมายเหตุ ตัวอย่างการผ่อนชำระสินเชื่อ Speedy Loan Top Up ผ่อนหมื่นละ 490 บาทต่อเดือน คำนวณจากดอกเบี้ย15%ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน สำหรับลูกค้า ที่ผ่อนชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมียอดผ่อนชำระเงินต้น ขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถขอสินเชื่อเพิ่ม โดยรับวงเงินตามจำนวนยอดเงินต้นที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว สามารถสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

ใกล้เคียง