Let’s travel together.

ออมสินปล่อยสินเชื่ออนุมัติง่าย วงเงิน 100,000 บาท

282

เคาะแล้ว! กบง. #ขยายเวลา มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ ก๊าซหุงต้ม ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิม 45 บาท/ คน/ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาท/ คน/ 3 เดือน เป็น 100 บาท/ คน/ 3 เดือน

เท่ากับว่าจะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค. 65 และยังได้ช่วยเหลือมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 2 กลุ่ม ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านไม่เกิน 300 หน่วย ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์/ หน่วย ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. – ธ.ค. 65

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วย ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT แบบขั้นบันได ในอัตรา 15 -75%

คาดว่าอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทุกคนได้บ้าง

สน.นางเลิ้ง #ออกคำสั่ง #ปิดถนน 4 เส้น ห้ามรถทุกชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือห้ามจอดรถทุกชนิด เป็นการชั่วคราว  เพื่อรับมือม็อบนัดชุมนุมไล่นายกฯ ในระหว่างวันที่ 21 – 24 ส.ค. 65 คาดว่าอาจจะมีผู้เดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมาก ใครอยู่ใกล้แถวไหน เช็กกันไว้หน่อยเร็ว


4 ถนนดังต่อไปนี้
– ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกนางเลิ้ง จนถึงแยกสวนมิสกวัน
– ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ จนถึงสะพานอรทัย
– ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกเทวกรรม จนถึงสะพานอรทัย
– ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวาน จนถึงแยกสวนมิสกวัน

ธนาคารออมสิน ได้มีการออกมาตรการ ในการช่วยธุรกิจร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกันไดๆ

 

จุดเด่นสินเชื่ออิ่มใจ

– เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ของกิจการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

รายละเอียดสินเชื่อและวงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกตามรูปแบบร้านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันรูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม

หมายเหตุ กรณีภาพถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี Effective Rate

ads

ระยะเวลาในการชำระเงินคืน

– ให้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

หลักประกันในการขอเงินกู้

– ไม่ใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

– ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ การสินเชื่อ

วงเงินรวมโครงการ

– 2,000 ล้านบาท

 

รายละเอียดการสมัคร/คุณสมบัติ

– ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

– มีบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

– เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร

– บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

– อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

– ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

– มีที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการแน่นอน

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการ ธนาคารออมสิน

ช่องทางในการให้บริการสินเชื่อ

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเวปไซต์ gsb.or.th หรือ ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ใกล้เคียง