Let’s travel together.

ออมสินเคาะสินเชื่อช่วยเหลือ รับได้เลย 100,000 บาท

215

สำนักงานประกันสังคม คลายสงสัย ผู้ประกันตนมาตรา 33 หากลาออกจากงานแล้ว ยังมีสิทธิประกันสังคมหรือไม่?

ตอบ : ยังมีสิทธิกองทุนประกันสังคม ที่จะคุ้มครอง 4 กรณี ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข (มาตรา 38)

 

เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 ลาออกจากงาน ยังได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

 

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

– มีเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

 

กรณีคลอดบุตร

– มีเงินสมทบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน

 

กรณีทุพพลภาพ

– มีเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

 

กรณีตาย

– มีเงินสมทบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ มีดังนี้

 

เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 และส่งเงินสมทบครบก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครองในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

ผู้ประกันตน ม.38 ไม่สามารถยกเลิกสิทธิความคุ้มครองก่อนระยะเวลา 6 เดือน

 

ยกเว้น ผู้ประกันตนมีเงินสมทบไม่ครบตามหลักเกณฑ์

 

สามารถไปติดต่อขอหนังสือรับรอง เพื่อไปใช้สิทธิ์อื่นได้ จากสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

 

สิทธิที่กองทุนประกันสังคมคุ้มครองทั้ง 4 กรณี ดังนี้

 

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

กรณีคลอดบุตร

กรณีทุพพลภาพ

กรณีตาย

ขั้นตอนและเอกสารในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้

 

ผู้ประกันตนสัญชาติไทย

 

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

บัตรประชาชนตัวจริง

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ผู้ประกันตนต่างชาติ/คนต่างด้าว

 

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ถ้าขาดรายได้ไม่ใช้ใบเสร็จ

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ads

ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

 

สำหรับผู้ประกันตนม.38 ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แจกพิกัดทำบัตรประชาชนด่วน ทำเร็ว สะดวก ทันใจไม่ต้องตื่นเช้าไปรอคิวกันให้เสียเวลา

BTS สถานีวงเวียนใหญ่
บนสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ บริเวณทางออกหมายเลข 1
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิด 10.00 – 18.00 น.)

เดอะมอลล์บางแค
บริเวณชั้น P ทางเข้า-ออกลานจอดรถ
เปิดทุกวัน เวลา 11.00 – 19.00 น.

พาราไดซ์ พาร์ค
บริเวณชั้น G ประตูทางออกกลาง ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เปิดทุกวัน เวลา 11.00 – 19.00 น.

BTS อุดมสุข
บนสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข (ใกล้จุดบริการแลกเหรียญ)
เปิดทุกวัน เวลา 10.30 – 18.30 น.

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ซีคอนบางแค
บริเวณชั้น 3 (โซนธนาคาร)
เปิดทุกวัน เวลา 11.00 – 19.00 น.

BTS หมอชิต
บริเวณชั้น B (ชั้นใต้ดิน)
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด 10.00 – 18.00 น.)

เกตเวย์ เอกมัย
บริเวณชั้น 3 ซอยเล็ก ๆ หลังธนาคารไทยพาณิชย์
เปิดทุกวัน เวลา 10.30 – 18.30 น.

บริการของ BMA Express Service

ทำบัตรประชาชนครั้งแรก

บัตรประชาชนหมดอายุ

บัตรประชาชนชำรุด

คัดสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน

งานรับคำร้อง

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานประชาสัมพันธ์

Pre-Service

ยกเว้น กรณีบัตรประชนหาย ต้องติดต่อสำนักงานเขตเท่านั้น

ธนาคารออมสิน ได้มีการออกมาตรการ ในการช่วยธุรกิจร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกันไดๆ

 

จุดเด่นสินเชื่ออิ่มใจ

– เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ของกิจการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

รายละเอียดสินเชื่อและวงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกตามรูปแบบร้านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 เป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกันรูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม

หมายเหตุ กรณีภาพถ่ายผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี Effective Rate

ระยะเวลาในการชำระเงินคืน

– ให้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

หลักประกันในการขอเงินกู้

– ไม่ใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

– ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ การสินเชื่อ

วงเงินรวมโครงการ

– 2,000 ล้านบาท

 

รายละเอียดการสมัคร/คุณสมบัติ

– ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

– มีบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

– เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร

– บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

– อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

– ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

– มีที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการแน่นอน

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการ ธนาคารออมสิน

ช่องทางในการให้บริการสินเชื่อ

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเวปไซต์ gsb.or.th หรือ ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ใกล้เคียง