Let’s travel together.

สินเชื่อไทยเครดิต ปล่อยให้กู้เงิน 5,000-200,000 บาท

1,155

อัปเดตเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยความพิการ สิงหาคม 2565 เข้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โอนเงินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยจะดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยความพิการ
ผู้มีได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินทุกวันที่ 22 ของเดือน โดยเงินที่ได้ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

 

แจก 9 ขั้นตอน จองคิวต่อใบขับขี่ ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ทำง่าย 5 นาทีเสร็จ
หลังจากที่อบรมออนไลน์เสร็จแล้ว ก็ให้จองคิวทำเรื่องต่อใบขับขี่ง่าย ๆ ผ่านแอป DLT Smart Queue ทำได้เลยตามนี้

ขั้นตอนที่ 1

ทำใบขับขี่ออนไลน์

📍 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

– DLT Smart Queue : IOS

–  DLT Smart Queue :  Android

 

ขั้นตอนที่ 2

ทำใบขับขี่ออนไลน์

ใส่ข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตั้งรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนที่ 3

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการ

 

ขั้นตอนที่ 4

ทำใบขับขี่ออนไลน์

อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ แล้วกดตกลง

 

ขั้นตอนที่ 5

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกประเภทงานใบอนุญาต

 

ads

ขั้นตอนที่ 6

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกประเภทการต่อใบขับขี่ที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จาก 2 ปีเป็น 5 ปี สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี

 

ขั้นตอนที่ 7

ทำใบขับขี่ออนไลน์

เลือกวันที่จองที่สะดวกเข้าไปใช้บริการ

 

ขั้นตอนที่ 8

ทำใบขับขี่ออนไลน์

แล้วเลือกช่วงเวลาที่ยังไม่เต็ม และกดยืนยันการจอง

 

ขั้นตอนที่ 9

ทำใบขับขี่ออนไลน์

ให้แคปหน้าจอใบนัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วแสดงให้เจ้าหน้าที่ดู

 

ธนาคารไทยเครดิต ปล่อยให้กู้เงิน 5,000-200,000 บาท โดยที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพิ่อคนค้าขาย จากธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อที่ให้กู้แบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน เพื่อให้พ่อค้าและแม่ค้าทุกคน สามารถเข้าถึงเงินทุนได้แบบปลอดภัย ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ ธนาคารไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อในชื่อ สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

จุดเด่น ‘สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต’

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันการขอสินเชื่อ
คิดดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้นและลดดอก
ให้วงเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท
เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีระยะเวลา ครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี
ปล่อยกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ


รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป
ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
ต้องมีประสบการณ์ การประกอบอาชีพ 1 ปี
ธุรกิจจะต้องมีสถานประกอบชัดเจน ตรวจสอบได้
สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด รัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการประกอบการกู้

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ
สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี)
เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (หากมี)
สำเนาสัญญาเช่า (หากมี)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 697 5454

ใกล้เคียง