Let’s travel together.

สินเชื่อบัตรกดเงิน KTC ฉุกเฉินวงเงิน 50,000 บาท

4,232

เงื่อนไขการลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ” 

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาท /ครัวเรือน /เดือน ในกรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเอง
 • กรณีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด ครอบคลุมประมาณ 186,625 ครัวเรือน

ขั้นตอนการลงทะเบียน “ลดค่าน้ำ” 

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บการประปาส่วนภูมิภาค ไปที่เว็บไซต์  https://register.pwa.co.th/welfare-registerการประปานครหลวง ไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 4. กรอกอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี), เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 5. เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 6. กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 7. เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม ตกลง

เงื่อนไขการลงทะเบียน “ลดค่าไฟ” 

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 •  ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียน “ลดค่าไฟ” สำหรับผู้ที่พักอาศัยนอกเขตพื้นที่ กรุงเทพมหาคร นนทบุรี เเละสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของกฟภ.)

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
 2. กด “ยอมรับเงื่อนไข”
 3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. กรอกเลขบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
 5. กรอกเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 6. กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
 7. กรอกรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า
 8. เลือกบิลประจำเดือน
 9. กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าตามบิลประจำเดือนที่เลือกไว้
 10. กด “ยืนยันข้อมูล”

ขั้นตอนการลงทะเบียน “ลดค่าไฟ” สำหรับผู้ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหาคร นนทบุรี เเละสมุทรปราการ (อยู่ในพื้นที่ของกฟน.)

 1. ไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 2. กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้่ (เลขมิตเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 3. กรอกบัญชีเเสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 4. ชื่อ นามสกุล เเละที่อยู่จะเเสดงตามที่ระบบค้นหาจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ
 6. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และ e-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 7. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

ธนาคารกรุงไทย จุดเด่นที่สำคัญของบัตรกดเงินสด KTC PROUD เป็นวงเงินฉุกเฉินให้สามารถกดเงินสดได้ ตลอด 24 ชั่วโมง กด รูด ผ่อน ง่ายๆ ในบัตรเดียว รูดซื้อสินค้าได้ทั่วไทย หรือจะเป็นบัตรผ่อนสินค้า ก็ทำได้ หากท่านกำลังมองหาสินเชื่อในรูปแบบบัตรกดเงินสด KTC PROUD ตอบโจทย์สำหรับท่านมากๆ และที่ดีสุดคือ ขอสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ได้ทุกคน ทุกอาชีพ

ads

รายละเอียดการสมัคร บัตรกดเงินสด KTC PROUD

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
มีโทรศัพท์ที่ที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน สามรถติดต่อได้สะดวก
มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท
มีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน
เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
วงเงินสูงสุด 5.0 เท่าของรายได้
วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพ และเงินเดือนผู้กู้
การชำระคืน

ยอดชำระขั้นต่ำเงินกู้ 3% แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น


ดอกเบี้ยผิดนัด

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ไม่เกิน 25% ต่อปี
หลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

สมัครแบบออนไลน์ บัตรกดเงินสด KTC PROUD คลิกที่นี่

ใกล้เคียง