Let’s travel together.

ซูมิโตโม อีเล็คตริก รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 20,000 บาท

6

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด คอมโพเน้นท์ส (ที) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ผ่านซับคอนแทรค LPS เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 4 จังหวัดชลบุรี ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต
รายได้เฉลี่ย : 15,000 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย
-อายุ 18-28 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สามารถทำงานเป็นกะได้

รายได้และสวัสดิการ

ads

-ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน
-เบี้ยขยัน 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน
-ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกรณีออกปฏิบัติงานนอกบริษัท 40 บาทต่อวัน
-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน
-ค่าอาหารโอที 20 บาทต่อวัน (ทำครบ 90 วันขึ้นไป)

-ค่าเบี้ยขยันรายวัน 11 บาทต่อวัน (ทำครบ 90 วันขึ้นไป)
-มีรถรับและส่งพนักงาน
-กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ / ท่องเที่ยว

-เงินพิเศษประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
-สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
-สายรถรับส่ง

เวลาทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 07.30-16.30 น.
-เวลาทำงานกะดึก 19.30-05.30 น.

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัคร LPS ห้องสีเขียว หน้านิคมอมตะ หรือสอบถามได้ที่ 086-339-4101 และ 063-936-9198

ใกล้เคียง