Tuesday, 7 February 2023

กสิกรไทยปล่อยสินเชื่อ สมัครง่ายผ่านมือถือ 10,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก ชวนเจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี
รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพกับ
ตรอ. ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
ได้ทันที รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์
https://www.thansettakij.com/general-news/526762

ปีใหม่ ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ
ราคาเต็ม ไม่มีลด
รอบเดือนม.ค. เป็นต้นไป

✔️ ข่าวดีสำหรับคนเป็นหนี้…รีบมาแก้ไขหนี้เดิม แล้วเติมทุนใหม่ กับ “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” จากธนาคารออมสิน ให้คุณมีเงินทุนต่อยอดชีวิต หรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้เดินต่อไม่สะดุด 😍
กู้ได้ทุกอาชีพ ทั้งพนักงานรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ
⭐️ ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน
⭐️ ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
⭐️ ไม่ต้องมีหลักประกัน
⭐️ วงเงินอนุมัติ 20,000 บาทต่อราย
🔴 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566
สมัครเลย > https://bit.ly/3DtE3lF หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
🔺️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 🔺

กสิกรไทย ปล่อย สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กู้ง่ายผ่านแอป K Plus สมัครง่าย รู้ผลไว ได้เงินทันที อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกัน สามารถขอเงินกู้ได้ เพียงมีอายุอายุ 20 ปีขึ้นไป สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ถูกกฎหมายแน่นอน อย่าไปกู้นอกระบบ ให้กู้เงินผ่านแอป K Plus อนุมัติไว ได้เงินก้อนไปใช้ทันที แค่สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K Plus

จุดเด่น

เพียงมีเงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้แล้ว
กู้ง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน เพียงใบเดียว
เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องใช้ค้ำประกัน
อนุมัติไวสุดใน 15 นาที และได้เงินทันที
ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท


รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้มีรายได้ประจำ

ผู้กู้ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป
มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้ และระยะเวลา การผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีอายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป นับรวมที่ทำงานเดิมได้
มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้

อาชีพอิสระ

ผู้กู้ต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป
มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
ประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารปรกอบการกู้

หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
สลิปเงินเดือน 1 เดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
ในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงินสามารถรวบรวมรายได้จากที่อื่น ๆ ได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา
ขั้นตอนการสมัครผ่านแอป K Plus

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา