Monday, 5 December 2022

มีสมุดบัญชีกสิกรไทย ยืมได้เลย 10,000 บาท

สายบู๊ใจเย็นๆ #โพสต์ตั้งค่าหัวแฟน – ชู้ #ผิดกฎหมาย 📱 เป็นการประจานและเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท


🧑‍⚖ นอกจากนี้การโพสต์หรือใช้คำพูดเชิงข่มขู่ ทำให้ผู้อื่นกลัว เช่น #ไม่ตายดีแน่ #อย่าโผล่มาให้เจอหน้า #ได้ไปอยู่ด้วยกันในนรกแน่ ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกด้วย 🚫 ใครสายลุยต้องอยับยั้งชั่งใจไว้หน่อยน้าาาา เสียเงินไม่คุ้มเด้อ

มาตรา 328 และมาตรา 392 ตามประมวลกฎหมายอาญา

คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com กระทรวงกาคลัง แจ้งว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ระหว่างเวลา 06.00 – 22.59 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

คนละครึ่งเฟส 5 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สะสมดังนี้

ผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน
และมียอดใช้จ่ายรวม 35,557.71 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 18,104.84 ล้านบาท
และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 17,452.87 ล้านบาท

 

สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,873.94 ล้านบาท
ร้านธงฟ้า 7,166.16 ล้านบาท
ร้าน OTOP 1,698.96 ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป 11,200.72 ล้านบาท
ร้านบริการ 572.60 ล้านบาท
และกิจการขนส่งสาธารณะ 45.33 ล้านบาท
สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.69 แสนราย
โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.31 หมื่นราย.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งเมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือประทับตราด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 463 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน ไปถึงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง กรม โดยระบุข้อความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน

โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมก่อน

กสิกรไทย ปล่อย สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan กู้ง่ายผ่านแอป K Plus สมัครง่าย รู้ผลไว ได้เงินทันที อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ใช้บัตรประชาชนใบเดียว เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกัน สามารถขอเงินกู้ได้ เพียงมีอายุอายุ 20 ปีขึ้นไป สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เป็นสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ถูกกฎหมายแน่นอน อย่าไปกู้นอกระบบ ให้กู้เงินผ่านแอป K Plus อนุมัติไว ได้เงินก้อนไปใช้ทันที แค่สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K Plus

จุดเด่น

เพียงมีเงินเดือน 7,500 บาท ก็กู้ได้แล้ว
กู้ง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน เพียงใบเดียว
เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่ต้องใช้ค้ำประกัน
อนุมัติไวสุดใน 15 นาที และได้เงินทันที
ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 330 บาท


รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้มีรายได้ประจำ

ผู้กู้ต้องมีรายได้ 7,500 บาท ขึ้นไป
มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้ และระยะเวลา การผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีอายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป นับรวมที่ทำงานเดิมได้
มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้

อาชีพอิสระ

ผู้กู้ต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป
มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
ประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกสารปรกอบการกู้

หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารแสดงรายได้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
สลิปเงินเดือน 1 เดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
ในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงินสามารถรวบรวมรายได้จากที่อื่น ๆ ได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา
ขั้นตอนการสมัครผ่านแอป K Plus

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา