Monday, 5 December 2022

สินเชื่อ Micro Credit ให้ยืมผ่านมือถือวงเงิน 10,000 บาท

10 Nov 2022
14392

📍 ขนส่ง เปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์
อบรมที่บ้านได้เลย 1 ชั่วโมงเสร็จ
✅ เข้าไปอบรมได้ที่นี่ : https://bit.ly/3D5Nfh5
#แต่ต้องไปถ่ายรูปทำบัตรที่ขนส่งนะครับ

 

📢 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่ต้องไปขนส่ง!! รถยนต์เกิน 7 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้
อ่านต่อ : https://bit.ly/3tHLuBa

 

อย่าลืมลงทะเบียน
เงินเข้าบัญชีพ่อแม่ทุกเดือน
เดือนละ 1,400 บ.
ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://bit.ly/3iXqml0
รับทุกเดือนจนกว่าบุตรจะอายุเกิน 6 ปี

พ่อแม่ลงทะเบียนรับ “เงินเยียวยาประกันสังคม” 1,400 บาททุกเดือน จาก “เงินอุดหนุน

บัตร+เงินสงเคราะห์บุตร”

หลักเกณฑ์เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท


เช็คสิทธิ รับเงินอุดหนุนยุตรได้ที่ https://csgcheck.dcy.go.th/

ให้สิทธิแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12

เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปี๊บริบูรณ์ และสามารถบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน

สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา

ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสั่งคมกรุงเทพมหานคร

พื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาหรือยื่นขอรับทางไปรษณีโดยมีหลักฐานครบถ้วน

 

 

(กรณีผู้ประกันนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบ

คำขอฯ ชุดเดียวกันได้โดยสามารถบิกได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน)

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาตามข้อมูลที่ได้รับ และ จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

เช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform.news/

จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่น

ให้กดเลือกเมนู การบิกสิทธิประโยชน์ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน

ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

ข่าวดีสำหรับคนเป็นหนี้…รีบมาแก้ไขหนี้เดิม แล้วเติมทุนใหม่ กับ “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” จากธนาคารออมสิน ให้คุณมีเงินทุนต่อยอดชีวิต หรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้เดินต่อไม่สะดุด 😍

✔️

กู้ได้ทุกอาชีพ ทั้งพนักงานรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ
⭐️ ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน
⭐️ ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
⭐️ ไม่ต้องมีหลักประกัน
⭐️ วงเงินอนุมัติ 20,000 บาทต่อราย

🔴 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2566

สมัครเลย > https://bit.ly/3DtE3lF หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

🔺️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก GSB Society ได้โพสต์ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน “รวมจบ
ลบเรื่องหนี้” โดยระบุรายละเอียดว่า มีหนี้หลายที่ มารวมให้จบ ลบหนี้ให้หมดได้ที่นี่ที่เดียว ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล
ธนาคารออมสิน สมัครง่ายๆ ผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้

จุดเด่น
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

ระยะเวลาชำระเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


คุณสมบัติผู้กู้
เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 กรณีป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่
ต่ำกว่า 2 ปี
3.2 กรณีป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และ
มีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคห และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้นเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน
4.2 บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ (TDR)
4.3 มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถกู้ร่วมได้
เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครง่ายๆ ที่ หรือ MyMo

 

 

 

ไทยพาณิชย์ ได้มีการเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ออนไลน์ สามารถเข้าถึง สินเชื่อได้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการร่วมมือ
พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป หรือ เทพช็อป แพลตฟอร์มสินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ สินเชื่อ
สำหรับ ร้านค้า ออนไลน์วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนสบายหมี่นละ 350 บาท เดือนผ่อนชำระนานสูงสุด 36
เดือนกู้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสมัครง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY
โดยจะแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชัน SCB EASY
เมื่อร้านค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อก็สามารถรับเงินเข้าบัญชีได้ทันที
สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์สามารถ
ดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่นท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
1. ลงทะเบียนสินเชื่อได้ผ่านระบบจัดการร้านค้าเทพช็อปของคุณ หรือดูข้อมูลได้
2. ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัท
3. ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SCB LINE Connect และแอปพลิเคชั่น SCB EASY
4. ลูกค้ากดยืนยันการขอสินเชื่อและรับเงินผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY >ลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center โทร.0 2722
2222
หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 5 – 10 ปีที่แล้ว แล้วบอกคนสมัยนั้นว่าเราจะสามารถยืมเงิน 1000 ด่วน SCB ได้อย่างรวดเร็ว
เร็วกว่าการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เร็วกว่าการต้มน้ำและเร็วกว่าการเดินไปกดเงินที่ตู้ ATM เสียอีก คงจะไม่มีใครเชื่อครับ
แต่ทุกอย่างเป็นจริงได้ในปัจจุบันนี้ ด้วยการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์
เราสามารถยืมเงินด่วน ไทยพาณิชย์ 500/ 1000/ 5000 ได้โดยกร ยืเงินผ่านแอป SCB Easy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่
มีความทันสมัยของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้บริการทั้ง โอนเงิน จ่ายบิล กดเงินไม่ใช้บัตร เติมเงิน สมัครประกันและ
สามารถขอสินเชื่อ เพื่อให้คุณยืมเงินผ่านแอป CB Easy ได้ ซึ่งเป็นบริการ Digital Lending ที่ให้บริการ ยืมเงิน 1000
ด่วน SCB ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ
วิธีสมัครแอป เพื่อยืมเงินผ่านแอป SCB Easy
คุณสามารถสมัครแอป SCB Easy วยบัตร SCB ของคุณ เพื่อยืมเงินผ่านแอป SCB Easy ซึ่งมีวิธีการสมัครตังนี้ครับ
ดาวน์โหลด SCB Easy แอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store และ Play Store

เลือก “ใช่” ถ้าคุณเป็นลูกค้า SCB (คุณต้องสมัครบริการ SCB Easy หากต้องการยิ้มเงิน 1000 ด่วน SCB)

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลข Passport หรือ หมายเลขบัตรต่างต้าว และวัน เดือน ปี เกิด แล้วกดถัดไป
กรอกเลขบัตร ATM และรหัส/ เลขบัตรเครดิดและวงเงินบัตรเครดิต/ เลขบัตรกดเงินสดและวงเงินบัตรกดเงินสด แล้ว
กดถัดไป
อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอดรับ
กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อขอรับรหัส OTP
ตั้งรหัส PIN กตถัดไปเพื่อเริ่มต้นใช้งาน เพื่อยืมเงิน 1000 ด่วน SCB
หลั่งจากสมัครแอป SCB Easy เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการขอยืมเงินผ่านแอป SCB Easy กัน
ครับ

 

กรมการขนส่งฯ อนุญาตรถยนต์อายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถจ่ายภาษีทางออนไลน์ได้แล้ว แต่ต้องตรวจ ตรอ. ก่อน

 

กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาเวบไซท์ชำระภาษีรถประจำปี ให้สามารถรองรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก โดยมีเงื่อนไข คือ รถนั้นต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน จึงจะสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้

สำหรับการชำระภาษีผ่านเวบไซท์ สามารถเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิท/บัตรเดบิท เคาน์เตอร์ธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าของรถจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงิน รวมถึงสามารถชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี สามารถชำระภาษีรถออนไลน์ได้ที่ https://eservice.dlt.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584

 

วิธีชำระภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนออนไลน์ มีดังนี้
1. ตรวจสภาพรถ ที่ ตรอ. เรียบร้อย
2. เข้าเวบไซท์ กรมการขนส่งฯ https://eservice.dlt.go.th/
3. กดปุ่มลงทะเบียนสมาชิกใหม่/กรอกข้อมูลบัตรประชาชน ตั้งรหัสผ่าน เบอร์โทร อี-เมล
4. เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน/รหัสผ่าน
5. กด ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เนท
6. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับรถ/กดลงทะเบียน
7. กด ยื่นภาษี
8. เลือกว่าติดแกสไหม มี พรบ. รถแล้วหรือยัง/กรอกที่อยู่ส่งเอกสาร
9. ชำระเงิน
10. รอรับใบเสร็จ และป้ายวงกลม (เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี) ที่บ้าน

 

 

📍วันนี้เราจะมาบอกวิธีทำยังไงให้ได้ส่วนลดค่าไฟ 100 บาท (ใช้ได้แค่การไฟฟ้านครหลวง)
➡️ เริ่มต้นเข้าไปสมัคร/ลงทะเบียน ที่ลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://eservice.mea.or.th/measy/main.jsf?refid=qfwicat44ZZQ หรือ สแกน QR Code ตามรูปที่แนบได้เลย

➡️ จากนั้นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย หน้าแรกจะกรอกเลขบัตรประชาชน , เบอร์โทรศัพท์ (เมื่อกรอกครบหมดแล้วจะได้รับ 500 Points)
✳️ ถ้าใครสะดวกรับเป็น e-Bill คือบิลค่าไฟจะส่งให้ทางอีเมล ก็ไปลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ https://ebill.mea.or.th/registration/single (ตรงนี้จะได้เพิ่ม 500 Points)
💥สมัคร MEA Point และ สมัครรับ e-Bill ครั้งแรกจะได้รับอย่างละ 500 Points รวมเป็น 1000 Points✅
💥สามารถแลก Reward ได้ 100 บาท ใช้เป็นส่วนลดในรอบบิลหน้า
🔥ชำระค่าไฟภายในกำหนดผ่านช่องทาง e-payment จะได้รับ 80 Points
🔥ชำระค่าไฟภายในกำหนดผ่านช่องทางอื่น จะได้รับ 50 Points
‼️ถ้าสมัครรับ MEA e-Bill ต่อเนื่อง จะได้รับ 30 Points‼️
📲สามารถดาวน์โหลดแอป MEA Smart Lift ได้ที่ App Store / Play Store (เพื่อใช้ในการดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และ จำนวน Point ที่ได้รับ)
ลองสมัครกันดูนะคะ ลงทะเบียนไม่ยาก เราลองสมัครเมื่อเดือนที่แล้ว บิลรอบนี้ก็ได้ลดไป 100 บาท😊
ได้ลดมากลดน้อยก็ยังดีกว่าไม่ลด ไหนๆเราก็จ่ายค่าไฟทุกเดือนอยู่แล้ว จะได้สะสม Point ไปเรื่อยๆ
สงสัยตรงไหน สามารถสอบถามได้เลยนะคะ🙇🏼‍♀

 

อัพเดทสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่านต้องตรวจสอบหรือมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เช็คแนวทางที่นี่ จำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบนี้มีกี่คน จังหวัดไหนมากที่สุด
ความคืบหน้าเกี่ยวกับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22,294,282 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,693,353 ราย และ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,600,929 ราย

ทั้งนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ ทางกระทรวงการคลังจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบนั้นมีรายละเอียดดังนี้

 

ขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล)
หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) หากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังมีการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 27 ตุลาคม 2565 พบว่า ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 20,708,258 ราย

 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,162,254 ราย (คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

 

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566

 

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,546,004 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

สถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สมบูรณ์ต้องทำอย่างไร

ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์(คลิกที่นี่) สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ชวนเพื่อนเที่ยว! #สวนนงนุช #พัทยา จัดโปรสุดคุ้ม บัตร #1ฟรี1 เพียง 300.- 🦖 หาวันหยุดไปเที่ยวกันเถอะ เที่ยวยังไงให้คุ้ม ก็ชวนเพื่อนมาหารไงคะ ตกคนละ 150.- เท่านั้นเอง! 🥳 โปรพิเศษเฉพาะคนไทยนะเธอ ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่พัทยานี้เอง ไปกันเลยย ✨


⭐️ เด็กสูงไม่เกิน 140 ซม. เข้าฟรี
📆 ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 65
⏰ เปิดทุกวัน 08.00 – 18.00 น.
📍 ที่ สวนนงนุช พัทยา

SCB Abacus บริษัทในเครือของ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้จัดทำสินเชื่ อตั้งหลัก สินเชื่

เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ

เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 

 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

1. ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท

2. คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน

3. สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

4. สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

 

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

2. บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร

3. สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

4. ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์

5. กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

 

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*

– ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

– ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์**

ท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา

 

Micro Credit คือการปล่อยสินเชื่อ ในวงเงินขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการขอ สินเชื่อผ่านธนาคาร หรือสถาบันการเงิน มาเป็นการขอสินเชื่อผ่านผู้ให้บริการมือถือแทน เพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการสินเชื่อจำนวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทัน สามารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครได้เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
มีประวัติในการชำระค่าบริการที่ดี ไม่ค้างชำระ
ต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช บุคคลธรรมดาแบบรายเดือน เท่านั้น
มีอายุการใช้งานมากกว่า 180 วัน หรือประมาณ 6 เดือน และ ไม่มีค่าบริการคงค้าง


เลือกซื้อเลย
เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประชาชน เท่านั้น
วิธีขอสมัครสินเชื่อ Micro Credit

ลูกค้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ทรู พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
ทำการยืนยันตัวตนกับ เจ้าหน้าที่ทรู
การกรอกข้อมูลลูกค้า พร้อมทำการยินยอมเงื่นไขต่างๆบนแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อผ่านทาง SMS
เบิกเงินสดจากวงเงินสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท


รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อ Micro Credit

ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (บริษัทฯ)
บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ตรงตามคุณสมบัติที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เท่านั้น
ระยะเวลาแบ่งจ่ายชำระคืน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ
ดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0% เฉพาะเดือนแรก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติของบริษัทฯ อยู่ที่ 24% ต่อปี
การคิดดอกเบี้ย จะคิดแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินที่ลูกค้าเบิกใช้จริง
การเบิกใช้สินเชื่อ เงินจะโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทซึ่งผูกกับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ลูกค้าระบุในคำขอสินเชื่อ
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อ Micro Credit คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการสมัคร และรายละเอียดของสินเชื่อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ของบริษัทฯ โทร. 1240 กด 3