Monday, 5 December 2022

แค่มีสมุดฝากธ.กรุงเทพ ให้ยืม 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

ลุ้น! คนละครึ่งเฟส 6 เราเที่ยวด้วยกัน ช้อปดีมีคืน ชงเข้า ครม. เดือน พ.ย. นี้ เป็นแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลังงาน กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ราวกลางเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งจะเป็นมาตรการเดิมที่เคยนำมาใช้ก่อนหน้านี้

โดยกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน หรือเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น โดยจะใช้งบประมาณจากงบกลาง และงบประมาณที่เหลือจากจากโครงการคนละครึ่งรอบที่ผ่านมา

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาจะถูกมองว่านำมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องกระตุ้นการใช้จ่าย

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สัญญาณทางเศรษฐกิจดีขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 65 อยูที่ 3.3% ส่วนรัฐบาลประเมินไว้ที่ 3% ขึ้นไป

กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ถือเป็นรอบที่ 6 ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน รอบใหม่ ในช่วงวันที่ 14 ต.ค.-20 ต.ค. 65 สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

วิธีเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th จากนั้นคลิก “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก “ตรวจสอบข้อมูล”
ระบบจะ แสดงสถานะการลงทะเบียน ของผู้ลงทะเบียน

กรณี “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง
กรณี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 65

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 65 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่เวลา 6.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการคนละครึ่ง เฟส 5 เพื่อเป็นส่วนหนี่งของการรักษากำลังซื้อในประเทศ และการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยเริ่มให้ประชาชนผู้รับสิทธิใช้จ่ายตามโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นมา โดยจะสามารถใช้จ่ายตามโครงการได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 65 นี้ หรือเวลาอีก 4 วันเท่านั้น

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิและยังเหลือวงเงินให้รีบใช้สิทธิก่อนสิ้นสุดโครงการ คือภายในเวลา 22.59 น. ของวันที่ 31 ต.ค. 65 หากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิสำหรับวงเงินที่เหลือทันที

ทั้งนี้ ตามโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 รัฐบาลให้วงเงินสนับสนุนตลอดระยะเวลาโครงการรวม 800 บาท สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน ณ วันที่ 24 ต.ค. 65 มียอดใช้จ่ายรวมแล้ว 35,557.71 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 18,104.84 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 17,452.87 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้กู้ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัว กับเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวนเข้าบัญชีทันที วงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 – 1 ล้านบาท โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

คุณสมบัติของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
ผู้กู้ต้องเป็uพนักงาuประจำที่มีบัญชีเงิuเดือuกับธuาคารกรุงเทพ และทำงาuกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้uไป
ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ทำงาuมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการขอสิuเชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชuและสำเuาทะเบียuบ้าu
สลิปเงิuเดือu (ต้uฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิuเดือuจากบริษัท (ย้อuหลังไม่เกิu 2 เดือu นับจากปัจจุบัu)
บัญชีธuาคารที่เงิuเดือuเข้าย้อuหลัง 6 เดือuต่อเนื่องกัu นับจากปัจจุบัu
สมุดบัญชีธuาคารหน้าแรกที่เงิuเดือuเข้าเพื่อโอuเงิuสิuเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี


อัตราดอกเบี้ย

วงเงิน ไม่เกิu 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี
วงเงิu 30,000 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี
วงเงิu 100,000 – 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
วงเงิu 200,000 – 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
วงเงิu 300,000 บาท ขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี ให้มีผลสำหรับสิuเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วัuที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้uไป ระยะเวลาผ่อuผัu 7 วัu นับจากวัuครบกำหนดชำระคืu

ค่าธรรมเนียม

ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

สมัครขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ คลิกที่นี่