Wednesday, 7 June 2023

เมืองไทยแคปปิตอล ปล่อยสินเชื่อให้ยืมทุกคนวงเงิน 5,000 บาท

สิ นเ ชื่อส่วนบุลคล จาก เมืองไทย แคปปิตอล เป็นอีกหนึ่งบริการ สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ดีๆที่สามารถ กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ รับเงิ นเต็มจำนวน วิธีการนั้นจะมีอะไรเราลองไปชมพร้อมกันเลยวิธีสมัครขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล อัปเดตล่าสุด

เตรียมเอกสารขอสินเชื่อ
โทรเข้าไปบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลสาขาใกล้บ้าน
ส่งเอกสารการสมัครสินเชื่อที่บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
รอผลการอนุมัติ
ทำสัญญากู้เงิน รับเงินทันที
แนะนำขั้นตอนไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่สาขาบริษัทเมือไทยแคปปิตอล
ณ ตอนนี้หลายๆสาขาได้ทำการปิดงดรับสินเชื่อชั่วคราว และบางสาขาจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลนานหน่อย ผมขอแนะนำให้ทำตามนี้

โทรเข้าไปเช็คสาขาใกล้บ้าน แจ้งว่ายังปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล เมืองไทยแคปปิตอลหรือไม่
หากสาขายังปล่อยสินเชื่ออยู่ ให้เราเตรียมเอกสารให้พร้อม
ติดต่อพนักงานที่สาขาใกล้บ้าน แจ้งว่าต้องการมาขอสินเชื่อส่วนบุคคล 5,000 บาท
ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงให้พนักงาน และเอกสารอื่นๆที่เราได้เตรียมมา
รอตรวจสอบข้อมูลการขอสินเชื่อ บางท่านได้รับเงินทันที ไม่เกิน 10 นาทที บางท่านต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลประมาณ 7 วัน (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เราไปยื่นกู้ด้วย)

เตรียมเอกสาร
โทรสอบถามสาขาใกล้บ้าน
เข้าไปขอสินเชื่อที่สาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล
สินเชื่อรูปแบบใหม่ใช้บิลค่าไฟกู้เงินได้ที่เมืองไทยแคปปิตอล

1 กู้เงินกับเมืองไทยแคปปิตอลใช้เอกสารอะไรบ้าง?
เบื้องต้นท่านสามารถใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือ บิลค่าไฟฟ้ากู้สินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้นะครับ

บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเป็นชื่อผู้กู้ และบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ
สำเนาทะเบียนบ้าน จะต้องมีชื่อบ้านเลขที่ และ มีรายชื่อผู้กู้ รวมอยู่ด้วย (1 แผ่น แนะนำให้ถ่ายข้อมูลทั้ง 2 อย่างให้อยู่ในกระดาษ A4 )
บิลค่าไฟฟ้า ตัวจริงที่ทางการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกให้เท่านั้น และ ใบเสร็จรับเงิน จะต้องแสดงข้อมูลที่เราได้ชำระค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอาจจะใช้สลิปเซเว่น หรือหากท่านจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านแอปมือถือก็ขอพิมพ์สลิปการชำระค่าไฟฟ้าออกมาเป็นกระดาษ A4

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อกับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล อาชีพพนักงานประจำ
ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำ สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ โดยครั้งแรกให้วงเงิน 5,000 บาท และสามารถเพิ่มวงเงินได้ครั้งและ 3,000 บาท โดยผู้ที่จะทำการขอสินเชื่อเพิ่ม (เพิ่มวงเงิน) จะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่ดีติดต่อกันเกิน 6 เดือนขึ้นไป

อาชีพพนักงานประจำมีบัตรพนักงาน
ต้องทำงานกับบริษัทปัจจุบันเกิน 6 เดือนขึ้นไปถึงจะสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลได้ (รับพิจารณา 6 เดือน, 8เดือน และ 1 ปี ขึ้นไป)

บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
ทะเบียนบ้าน สำเนา
บัตรพนักงาน ตัวจริง
เอกสารรับรองการทำงาน (หนังสือรับรองการทำงาน)
หรือ เอกสารรับรองรายได้
หรือ เอกสารรับรองเงินเดือน

สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้าจะปล่อยให้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 300 บาทขึ้นไป และการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับสาขานั้นๆ

2 เช็คสาขาบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลใกล้ฉันได้จากที่ไหน? (สาขาที่อยู่ใกล้กับที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน)
ผมขอแนะนำให้ท่านโทรหาสาขาใกล้บ้านโดยยื่นขอสินเชื่อสาขาใกล้บ้านเป็นดีที่สุดครับ โดยในตอนนี้ทางบริษัทเมืองไทยแคปปิตอลจะมีการซุ่มลงพื้นที่เช็คที่อยู่ลูกค้าว่าได้อาศัยอยู่ ณ ที่อยู่ที่อ้างอิงในสินเชื่อจริงๆ หรือไม่

กดเข้าเว็บไซต์บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล หรือ กดที่นี่
พิมพ์ชื่ออำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ แล้วกดปุ่ม ค้นหาสาขา
หรือ ให้ท่านกดปุ่ม ค้นหาจากตำแหน่งคุณ

3 ยื่นเอกสารขอสินเชื่อด้วยใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ บิลค่าไฟได้ที่สาขาเมืองไทยแคปปิตอล
เมื่อมาถึงขั้นตอนที่ 3 แล้วขอให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับ

ติดต่อสาขา
แจ้งพนักงานว่ามาขอสินเชื่อส่วนบุคคล 5,000 บาท
มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือ ค้าขาย หรืออาชีพที่ท่านทำอยู่ปัจจุบัน
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อด้วยการใช้บิลค่าไฟกู้เงิน
บิลค่าไฟฟ้าจะต้องเป็นเดือนล่าสุด (ไม่ใช่บิลค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน)
ค่าไฟฟ้าต้องเกิน 300 บาทในเดือนที่ผ่านมา (อ้างอิง)
บิลค่าไฟฟ้ามีชื่อผู้ขอสินเชื่อ จะได้รับการอนุมัติ
บิลค่าไฟฟ้าเป็นชื่อผู้อื่นที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สิทธิการพิจาณาจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าสาขาครับ (อ้างอิง)
สำหรับใครที่จะยื่นสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า โดยชื่อในบิลค่าไฟฟ้าชื่อไม่ตรงกับผู้กู้แต่มีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน แนะนำวิธีดังนี้ครับ

โทรหาสาขาก่อนว่าบิลค่าไฟฟ้าชื่อไม่ตรงกับผู้กู้จะทำอย่างไร